Beright 2-i-1 Influensa A+B & Covidtest 1 st

Beright 2-i-1 Influensa A+B & Covidtest 1 st

Beright 2-i-1 Influensa A+B & Covidtest 1 st
Brand: Beright
59 SEK
Mer Info!

Beright covid-19 självtest och Influensa A + B är ett testkit för engångsbruk avsett att detektera det nya coronaviruset SARS-CoV-2 som orsakar Covid-19 och influensa A och B. Provtagningen är enkel att utföra och tas via näsan. Resultat kan avläsas efter 10 minuter. Testet kan användas av dig med eller utan symtom och som misstänker att du kan vara smittad med covid-19 och/eller influensa A+B. Resultaten är till för detektion av antigener i SARS-CoV-2-nukleokapsidprotein samt Influensa A- och Influensa B-nukleoproteiner. Positiva resultat indikerar närvaro av SARS-CoV-2 och/eller Influensa A+B. Personer som fått ett positivt testresultat bör självisolera sig och kontakta vårdgivare. Positiva resultat utesluter inte bakterieinfektion eller saminfektion med andra virus. Negativa resultat utesluter inte SARS-CoV-2- och/eller Influensa A+B-infektion. Personer som fått ett negativt testresultat och fortsätter att uppleva covid- eller influensaliknande symtom bör kontakta vårdgivare.Prestanda Covid-19 test (testet detekterar för nu kända varianter av Omikron (2022-08-12): Känslighet 96,99% Specificitet 99,59%Prestanda Influensa A + B test: Känslighet 95,77% Specificitet 99,59%